top of page

מחוייבים לעקרונות הבנייה הירוקה

בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון שמבצעת חברת אלמגורים, לבנייה ולתפעול של בתים במטרה לחסוך אנרגיהמים וחומרי גלם, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בבית.

 

מטרת הבנייה הירוקה שמבוצעת על ידי חברת אלמגורים היא ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימאלי באנרגיה. גישה זו נועדה להשפיע הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

בנייה ירוקה איננה כוללת רק את שלב התכנון, אלא גם התייחסות לשלבי הביצוע והתפעול לאורך זמן. תכנון מסוג זה נועד לייצר מרחב איכותי ויעיל יותר לאורך זמן, מרחב בעל מוכנות גבוהה יותר לשינויים עתידיים, חיצוניים ופנימיים, ומרחב שאינו משפיע לרעה על האדם, הטבע והסביבה המשתמשים באופן ישיר או עקיף במבנה או חיים בסביבתו.

 

בדירות החדשות והישנות שמחודשות במסגרת תמ"א 38 אלמגורים מטמיעה כבר בשל התכנון את עקרונות הבניה הירוקה ופועלת על מנת לקבל ניקוד אנרגטי טוב לדירותיה. ממ"דים למשל יהיו מטוייחים בטייח טרמי תיקני על מנת לקבל לבודד את החלל ולא להצריך שימוש יתר באנרגיה לחימום וקירור, ודוגמא טובה נוספת תהייה  שהזגוגיות בדירה החדשים שלכם יהיו זכויות מסוג טריפלקס או בידודית, לפי הצורך והמיקום.

יש עוד עשרות דוגמאות טובות, החל מהבלוק שאנו משתמשים בו, בלוק פומיס תיקני ועד צמר סלעים לבידוד הבית ושכבות הגנה אקוסטיות וטרמיות שונות במהלך הבניה. הכל על מנת לספק את המוצר הטוב ביותר לקונים ולרוכשים שלנו, כמו גם לדיירים שמלווים את החברה דרך ארוכה.

 

חברת אלמגורים גאה לעמוד כתף מול כתף בסטנדרטי הבניה הגבוהים ביותר.

bottom of page