top of page

עיריית פתח תקווה חושפת את החלופה המקומית לתמ"א 38

פחות משנה לפני פקיעת התוקף של תמ"א 38, עיריית פתח תקווה הציגה רשמית את התכנית המקומית שתסדיר את ההתחדשות העירונית בשטחי העיר: מה נכלל בתכנית החדשה – ואילו שאלות עדיין נותרו פתוחות ?

 

במשך שנים ארוכות הובילה את ענף ההתחדשות העירונית בישראל תכנית תמ"א 38, שהסדירה את המסלול הנפוץ לביצוע התחדשות עירונית בבניינים בודדים – בין אם במסגרת הריסה ובנייה ובין אם במסגרת חיזוק ותוספות. התכנית הממשלתית, שנולדה כדי לחזק בניינים מול סכנות רעידות האדמה והאיומים הביטחוניים, שימשה בסיס לאלפי פרויקטים ברחבי הארץ.

אלא שכעת תמ"א 38 הגיעה אל הישורת האחרונה שלה. מדינת ישראל החליטה שלא להאריך שוב את תוקפה של התכנית הארצית – ובמקום זאת להעביר את הכוח אל הרשויות המקומיות: לקראת פקיעת התוקף של תמ"א 38, כל רשות מקומית נדרשת להסדיר בצורה עצמאית את מסלולי ותקנות ההתחדשות העירונית בשטחה.

אחרי תל אביב שהחליטה על תכנית הרובעים וחולון שיזמה את תכנית ח-619, כעת גם פתח תקווה מצטרפת לרשימת הרשויות שכבר הודיעו על תכנית ההתחדשות העירונית המקומיות שלהן. בעירייה שוקדים כעת על אישור התכנית שתחליף את תמ"א 38 – לקראת פקיעת תוקף התכנית הארצית באוקטובר 2023.

התכנית החדשה של עיריית פתח תקווה רלוונטית לבניינים שנבנו לפני 1980 – וכוללים לפחות 4 יחידות דיור ב-2 קומות שונות. במסגרת התכנית, שטחי פתח תקווה חולקו למספר אזורים נפרדים – כאשר בכל אחד מהם יחולו דרישות וזכויות בנייה שונות במסלול הריסה ובנייה. בהמשך צפויה העירייה לפרסם תכנית נפרדת למסלול חיזוק ותוספות.

האזור הראשון בפתח תקווה הוא הרחובות הראשיים בעיר – שתקנות שהתחדשות העירונית בהם יחושבו בצורה נפרדת משאר אזורי העיר. ברחובות הראשיים יתאפשר לקדם מיזמי התחדשות עירונית אך ורק ברחובות בעלי רוחב גבוה מ-20 מטרים – תוך הקפדה על שימור חזית פעילה של שטחי מסחר.

מעבר לכך, שאר שטחי פתח תקווה חולקו לאזור ב' ולאזור ג' – כאשר באזור ג' תתאפשר בנייה של 5-7 קומות וקומת גג, ואילו באזור ב' תותר בנייה של 6-8 קומות וקומת ג.

התכנית החדשה של פתח תקווה נועדה לאפשר בנייה של יותר מ-11,000 יחידות דיור (בנוסף על מסלול פינוי בינוי שימשיך לפעול כרגיל). במסגרת זאת, יותר מ-5,000 יחידות דיור נמצאות בזמינות גבוהה לבנייה.

לפי שעה, עדיין לא פורסמה באופן רשמי מפה מלאה של חלוקת פתח תקווה לאזורים שונים – וכן לא נחשפו היטלי ההשבחה שיוטלו על מיזמים במסגרת התכנית החדשה. ניתן להניח שלקראת אישורה הרשמית של התכנית ייחשפו מלא פרטיה.

בעיריית פתח תקווה הסבירו באירוע חשיפת התכנית כי מטרתה היא לשמר את איכות החיים בעיר ולהקדיש משאבים למבני הציבור והחינוך – על מנת לאפשר בנייה של מתנ"סים, טיפות חלב, גינות ציבוריים ובתי ספר שייתנו מענה ליחידות הדיור החדשות.

bottom of page