מה זה תמ"א 38?

במספר מילים: תוכנית מיתאר ארצית (להלן תמ"א) 38 הנועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שנבנו לא על-פי התקן כדי לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה. בתוכנית נקבעו הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר את עמידותם. הדרך שנקבעה בתוכנית היא יצירת מסגרת סטטוטורית המאפשרת מתן היתרי בנייה לצורך חיזוק מבנים.

במסגרת התכנית מוסיפים זכויות בניה לבניין הקיים, כך נוצר מצב בו זכויות הבניה החדשות נמכרות ו-"משלמות" את עלות ביצוע החיזוק והשיפוץ. 

התוכנית על פניה היא "מצב מנצח" לכל הצדדים, שכן הדיירים מרווחים בניין משודרג וכן תוספת בטיחותית משמעותית בחיזוק הבניין, כמו כן, במסגרת השיפוץ מחליפים את תשתיות הבניין לרבות תשתיות הביוב והמים, תשתיות החשמל ומייצרים בניין ברמה של בניין חדש.

 

העירייה מרוויחה תוספת ארנונה והגדלת השטחים הבנויים בעיר, כמו כן העייריה והתושבים נהנים מבניין מתקדם ומודרני יפה וחדיש והיזם נהנה מפרויקט ריווחי בהנחה שהדברים אכן מסתדרים.

 

לא לחינם ציינו את העובדה שהדברים לא נעים על מי-מנוחות. רשויות רבות בארץ לא מסוגלות להתמודד עם המורכבות של התוכניות ומקשים על היזמים, חלק מהדיירים מנסים לקדם את עצמם על חשבון דיירים אחרים ומכשילים את הפרויקט, חלק מהפרויקטים נכשלים מסיבות טכניות מהותיות.

 

בהתאם, הרבה מאוד דברים הינם לרועץ במסגרת התמ"א, אולם, צריך להיות אופטימיים ולנסות.

 

על מי התכנית חלה? 

התוכנית חלה על כל המבנים שנבנו לפני 1 בינואר 1980, וכן על מבנים שנבנו לאחר מועד זה אם מהנדס הבניין קבע כי נבנו שלא לפי ת"י  413.

 

מה הרעיון? 

הרעיון שבבסיס תוכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים (תמ"א  38) הוא חיזוק מבנים לשיפור עמידותם בפני רעידות אדמה; הקבלן מגדיל את זכויות הבנייה שלו במבנה, בדרך כלל בהוספת קומות על הגג, בסגירת הקומה המפולשת, בבניית אגף נוסף לבניין או בשילוב שלושת האפשרויות. הרחבת הדירות היא עד הוספת שטח מרבי של 25 מ"ר לדירה, כולל בניית מרחב מוגן בשטח המורחב.

 

יש אצלי דייר שמסרב, מה עושים?

לשם הוספת יחידות חדשות במסגרת תמ"א 38 (כפוף לקבלת אישור המפקח על המקרקעין) נדרש רוב של שני- שלישים מהדיירים. לעתים התמריץ העיקרי להשתתפות הדיירים בתוכנית (מלבד חיזוק המבנה) הוא חדר נוסף ו/או תוספת של מעלית ו/או מרפסת. באופן כזה כל הצדדים נהנים מיישום התוכנית: מצד הדיירים הם עצמם מקבלים בניין מחוזק מפני רעידות אדמה וכן חדר נוסף ומעלית ו/או מרפסת

 

אני רוצה להרחיב את הידע בנושא, איפה ?

מיתוך ניתוח ניתוח ההיתכנות הכלכלית של יישום תמ"א 38, מרכז המחקר והמידעהמחלקה לפיקוח תקציבי הכנסת.

 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02618.pdf

 

מה התהליך?

ראשית יש לגבש קבוצה של בעלי דירות בבניין שאותו מעוניינים לחזק. לאחר גיבוש קבוצה ראשונית, יפנו נציגי החברה לבניין ויבחנו היתכנות ראשונית לפרויקט.

עם קבלת אישור ראשוני, יש לבחון התכנות תכנונית. הבדיקה נעשית ברשות המקומית שם ניתן לקבל את המידע ההנדסי הרלוונטי ואת האפשרויות לביצוע פרויקט מבחינת תכנונית מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. יצוין כי לכל רשות מקומית קיימות דרישות ספציפיות. לאחר בדיקת התכנות תכנונית, יוחתמו כל בעלי הזכויות בבניין על הסכם מפורט עם בעלי הזכויות בבניין, מול עורך הדין של הדיירים באופן שיבטיח את זכויותיהם. בשלב זה הדיירים "סיימו את תפקידים" ונכנסים לעבודה בעלי המקצוע של חברת אלמגורים השקעות ונדל"ן. מהנדס, אדריכל ויועצים שונים מטעם החברה, יכינו בקשה להיתר בניה אשר יכלול את חיזוק הבניין. הבקשה להיתר לוקחת כשנה עד אישורה (יכול להיות יותר ויכול להיות פחות, תלוי ברשות המקומית). לאחר קבלת היתר בניה, מתחילה עבודה רצופה על הבניין על מנת למזער את תקופת העבודות למינימום האפשרי. נבקש להדגיש כי על אף שיכול להיות הפרעה לדיירים בתקופת הבנייה, ההפרעות ימוזערו עד כמה שניתן, לדיירים מובטחת זרימת מים וחשמל לאורך כל תקופת הבנייה.

מה הערך המוסף שלכם?

הערך המוסף של חברת אלמגורים חברת אלמגורים הינה חברה עם יכולת כלכלית מוכחת ומובטחת, אשר תוכל להבטיח עמידה בכל המחויבויות וההתחייבויות הניתנות, כמו כן כחלק מהתחייבויות החברה מובטחת עמידה ביעדים וקידום תוכניות הבנייה, והכל במהירות וביעילות מול כל הגופים והרשויות המעורבות. כמו כן מובטח כי לאורך כל התהליך, יערכו ביטוחים שיבטיחו את מלוא הכיסוי לכל תרחיש שעלול להיווצר על מנת להבטיח כי בכל מקרה, הדיירים לא יעמדו מול שוקת שבורה.

חברת אלמגורים מזמינה אותכם לבדוק את ההיתכנות ואת הכדאיות במסגרת פרויקט שיקודם באופן מקצועי ושקוף.

החברה הינה חברה אמינה שתטפל בדיירים ובפרויקט כפרויקט בוטיק ולא כפרויקט אחד מיני רבים.