top of page

תמ"א 38/2 הריסה ובניה- מפרט טכני

מפרט טכני של החברה עליו מתבססות הצעות החברה ותכנון החברה לביצוע תמ"א 38/2 הרסה ובניה

לתמ"א 38/2 הריסה ובניה

1. התחייבות להשארת שטחים ירוקים לרווחת הדיירים בבניין

2. בניין חדיש ומודרני העומד בכל התקנים הישראלים לבניה לרבות מעליות חדשות, שטחים משותפים בסטנדרט גבוה, גינון נוף ומערכות השקייה

3. כל דייר יקבל דירה חדשה בשטח דירתו הקיימת בפועל, על פי מדידה, בתוספת שטחים עיקריים על פי האפשר במסגרת התוכנית.

3. לכל דירה יהיה ממ"ד תקני עם מערכת סינון על פי הנחיות הג"א.

4. תתווסף מרפסת שמש לכל דירה בגודל המקסימאלי הניתן (עד 12 מ"ר) על פי אפשרויות התכנון והנחיות הרשות המקומית.

4. ביצוע מעלית מודרנית בעלת תו תקן ישראלי חשמלית של אחת מחברות המעליות המובילות.

5. כל דייר יוכל יהיה זכאי : 

א. אפשרות תכנון פרסונאלית בליווי אדריכלי החברה כך שכל דייר יוכל לתכנן את דירותו באופן שיבחר אישית (למעט קבועים בתכנון כגון עמודים, חדרי ממ"ד וחדרים רטובים)

ב. כל דירה תכלול סוויטת הורים עם חדר ארונות ושירותים ומקלחת צמודים

ג. כל דירה תהייה זכאית למפרט מפנק, לרבות - הכנה למיזוג מרכזי והנמכת גבס בסלון

ד. לכל דירה תוצמד בטאבו חנייה תת קרקעית או חניה בקומת קרקע. בעלי הדירות הקיימים יבחרו את מיקומי החניות המועדפים עליהם קודם לרוכשי הדירות החדשות

6. כל דייר יוכל לעלות קומה אחת מעל למיקום דירתו הנוכחי, כך שדיירי הקומה הראשונה יוכלו לקבל את דירותיהם החדשות בקומה השנייה, לדוגמא

ככל הניתן, כל דירה תקבל את כיווני האוויר כפי שקיימים בה היום. זאת, בכפוף לאילוצים הנדסיים ואדריכליים והיתרי העירייה

7. במועד פינויי הדירות הקיימות, וכתנאי לפינוי, כל בעל דירה בבניינים הקיימים יקבל ערבות בנקאית בשווי הדירה חדשה, ע"פ חוק המכר (דירות)

8. בעלי דירות יקבלו שכ"ד שווה ערך לדירה הקיימת

9. תשלום בגין תקופת השכירות ישולם מראש ו/או בערבות בנקאית ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, לכל דייר ודייר, וכן הובלה הלוך וחזור.

10. הפרויקט יבוצע ללא עלות כספית מצד הדיירים והחברה תישא בכל העלויות בקשר לביצוע הפרויקט (לרבות מיסים, אגרות, היטלים).

11. פיתוח נוף של שטחים ציבוריים ומדשאות לרווחת הדיירים, לרבות מערכות השקייה אוטומטיות בתאום עם ועד הבניין.

מעוניינים לבחון פרויקט של תמ"א 38 או  38/2 הריסה ובניה בבניינכם? צרו קשר עוד היום!

bottom of page