top of page

המדריך המלא להתחדשות עירונית הריסה ובנייה (תמ"א 38/2) ופינוי בינוי

פרק ד' - בדיקת הסכמת השכנים

 

אחרי שבדקנו את היתכנות הפרויקט וגילינו שניתן ליזום הריסה ובנייה או פינוי בינוי של בניין הדירות שלנו מהבחינה התכנונית והכלכלית – עלינו לגייס את הסכמת שאר בעלי הדירות בבניין. איך נעשה את זה?

כדאי לנהל את התהליך בשקיפות מרבית. בעלי דירות רבים עלולים לחשוש מהמשמעות של הפרויקט. חלקם שמעו בעבר סיפורים על מיזמים שהסתבכו – ועשויים להיות ביניהם גם אנשים מבוגרים שנרתעים באופן טבעי משינויים. איננו רוצים ליצור מצג של "קביעת עובדות" – וחשוב לתווך לשאר בעלי הדירות בצורה ברורה ושקופה שההחלטה על יציאה לדרך נמצאת בידיהם. במקרים רבים, התנהלות אסרטיבית וכוחנית של בעל דירה אחד עלולה להרתיע את יתר בעלי הדירות.

 

ברמה המשפטית, עלינו לכנס אספת דיירים במסגרתה נבחר נציגות דיירים מסודרת. את אספת הדיירים מומלץ לבצע אחרי שכבר שוחחנו עם בעלי הדירות על האפשרות ליזום פרויקט הריסה ובנייה ובדקנו אם יש תמיכה ראשונית במיזם.

 

במסגרת אספת הדיירים, עלינו לכנס כמה שיותר מבעלי הדירות – רצוי שאת כולם. יש להודיע על האספה בצורה ברורה (בתאי הדואר, בלוח המודעות של הבניין ובשיחות טלפון לבעלי דירות שאינם מתגוררים בבניין). את ההודעה יש למסור לפחות שבוע לפני מועד האספה עצמה.

 

במהלך האספה עלינו להסביר על תפקידי נציגות הדיירים: לאסוף ולברר מידע, לאתר ולמיין את אנשי המקצוע, להוביל את המשא ומתן מול היזם, לגבש תוכניות עבודה, לסייע לגבש הסכמה בין הדיירים, להנגיש מידע רלוונטי על תהליך ההתחדשות העירונית, לעדכן את שאר הדיירים באופן שוטף ולתעד את הישיבות והמפגשים השונים.

 

כל אחד מבעלי הדירות רשאי להציע את עצמו לנציגות הדיירים – ובתום הישיבה יש לבחור נציגות מוסכמת ולחתום על כתב הסמכה. נוסח מקובל לכתב ההסכמה זמין עבורכם באתר אלמגורים.

להמשך קריאה:

bottom of page