top of page

תמ"א 38/2 תל אביב – הריסה ובנייה

העיר תל אביב נחשבת ללב הפועם של מדינת ישראל – אולם ניתן למצוא בה מגוון בניינים ישנים שאינם עונים על הצרכים של המאה ה-21. התחדשות עירונית נועדה לתת מענה לאותם בניינים ישנים ולשדרג את רמת החיים של בעלי הדירות וכן את הנראות העירונית.

 

העיר תל אביב נחשבת ללב הפועם של מדינת ישראל – אולם ניתן למצוא בה מגוון בניינים ישנים שאינם עונים על הצרכים של המאה ה-21. התחדשות עירונית נועדה לתת מענה לאותם בניינים ישנים ולשדרג את רמת החיים של בעלי הדירות וכן את הנראות העירונית. במסגרת פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובנייה אנו הורסים בצורה מסודרת את הבניין הישן ומקימים במקומו בניין חדש ומודרני.

הזינוק בערך נכסי הנדל"ן בתל אביב מעלה מאוד את האטרקטיביות של מיזמי תמ"א 38/2 הריסה ובנייה כמעט בכל חלקי העיר. בעזרת מיזמים אלו, בעלי דירות בבניינים ישנים ומוזנחים יכולים לזכות בדירות חדשות ומודרניות יותר – וכך מעלייה גבוהה בשווי הנכס.

כיצד מתנהל מיזם הריסה ובנייה?

הדרך הנפוצה והמשתלמת ביותר לביצוע פרויקטים של הריסה ובנייה היא תמ"א 38/2. בניגוד למסלול חיזוק ותוספות בתכנית תמ"א 38 (המכונה תמ"א 38/1) שעוסק בחיזוק והרחבה של בניין קיים, מסלול הריסה ובנייה מאפשר לנו להרוס את הבניין הישן ולהקים בניין חדש ללא תשלום היטלי השבחה ותוך קיצור ניכר בעומס הביורוקרטיה והתקנות הרלוונטיות.

לפני שאנו שוקלים ליזום פרויקט של תמ"א 38/2 הריסה ובנייה ומחליטים ליצור קשר עם עורכי דין ועם חברה יזמית – עלינו לבדוק את הסטטוס של המגרש עליו יושב בניין הדירות שלנו ולערוך אספת דיירים ופרוטוקול. לא כל הבניינים מיועדים להתחדשות עירונית ולא בכל המגרשים משתלם לבצע פרויקטים מסוג זה. כמו כן, חשוב לדעת כי הריסה ובנייה רלוונטית רק למבנים שהוקמו לפני שנת 1980.

לכן, השלב הראשון בדרך לתמ"א 38/2 הריסה ובנייה הוא פנייה לאגף הרישוי והפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב-יפו, שזמין בטלפון 03-7247777. כמו כן, העירייה מפעילה חברה ללא כוונת רווח בשם "עזרה ובצרון" – שזמינה בטלפון 3896* ומספקת גם היא מידע על התחדשות עירונית לתושבי העיר.

מה בנוגע לתוקף של תכנית תמ"א 38?

תכנית תמ"א 38 אומנם צפויה להסתיים בשנים הקרובות – אך התוקף שלה הוארך לפחות עד אוקטובר 2023. כלומר, בתקופה הנוכחית עדיין ניתן ליזום פרויקטים של הריסה ובנייה בהתאם למסלול תמ"א 38/2 – ללא חשש שהם יוקפאו בהמשך הדרך.

לאחר סיום התכנית ייכנסו לתוקף תכניות מקומיות שיסדירו את נושא ההתחדשות העירונית. כלומר, בכל עיר ייכנסו לתוקף כללים אחרים. ניתן ללמוד כבר היום על תכנית הרובעים של עיריית תל אביב – שתחליף בשנים הקרובות את תמ"א 38. כאמור, בתקופה הקרובה אין שום מניעה להמשיך להתקדם לפי כללי תמ"א 38.

bottom of page